Blue March is de sensibiliseringsmaand voor darmkanker

Dit jaar hebben we, in dat kader Stefan Gijssels uitgenodigd in ons filiaal om zijn ervaring te delen met onze medewerkers.  

Stefan Gijssels is een overlever van darmkanker. Hij is medeoprichter van de vereniging Digestive Cancers Europe en voorzitter van het Patient Expert Center, dat, in samenwerking met patiëntenverenigingen, als missie heeft patiënten op te leiden tot Patient Experts in de domeinen die specifiek zijn voor hun ziekte.  

Zijn getuigenis opende onze ogen voor de realiteit en de ervaringen van kankerpatiënten

Het is belangrijk dat werknemers in de farmaceutische industrie de waarde begrijpen van het geneesmiddel dat ze produceren, dat ze in hun bedrijf ontwikkelen en vooral dat ze weten wat het betekent voor de patiënt en zijn naasten.

Het verbeteren van de patiëntenzorg, met name voor patiënten met colorectale kanker, staat centraal in de missie van Servier.  

Wij pleiten voor een meer patiëntgerichte benadering van de therapie.   

In dit streven om de stem van de patiënt vanaf het begin van onze projecten te integreren, hebben wij met Stefan samengewerkt. We hebben van zijn expertise geprofiteerd bij de ontwikkeling van het LEA-programma voor de psychologische ondersteuning van kankerpatiënten en hun familie. 

 https://lea-timetolisten.be/