Bij Servier staat de patiënt centraal bij al onze activiteiten. Wij zijn ervan overtuigd dat de beste manier om aan hun huidige en toekomstige behoeften te voldoen, erin bestaat om samen te werken. Deze centrale positie houdt in dat al ons denken, beslissen en handelen rekening houdt met de verwachtingen van patiënten, vanaf het fundamenteel onderzoek tot het op de markt brengen van geneesmiddelen.

Dit engagement komt tot uiting in onze dialoog met patiëntenverenigingen om echte partnerships te ontwikkelen en oplossingen voor te stellen die in overeenstemming zijn met hun verwachtingen.

Zo stelt onze Groep in samenwerking met patiëntenverenigingen klinische studies op voor haar therapeutische oplossingen, zodat de patiënten die wensen deel te nemen over duidelijke en begrijpelijke informatie beschikken. Al onze samenwerkingen met patiënten zijn gebaseerd op vier principes: transparantie, onafhankelijkheid, luisteren en respect.

Voor mensen die lijden aan spijsverteringskanker, hebben we samen met de patiënten het programma “LEA – Listen, Explain & Act” opgezet. Dit om tegemoet te komen aan de behoefte van deze patiënten aan ondersteuning, niet alleen in termen van medicatie, maar ook in termen van psychologische ondersteuning. Dit programma heeft tot doel de levenskwaliteit van patiënten te verbeteren door hen en hun verzorgers, verpleegkundigen en artsen psychologisch beter te ondersteunen.