ONCOLOGIE

50%
van het R&D-budget van Servier wordt geïnvesteerd in oncologie.

Kanker is verantwoordelijk voor bijna één op de vier sterfgevallen en is de op één na belangrijkste doodsoorzaak in de wereld, en neemt voortdurend toe. Gezien de groeiende behoefte aan therapeutische oplossingen, geeft Servier prioriteit aan de oncologie.

De Groep wil een erkende en innoverende speler worden op het gebied van de behandeling van kanker, door de aanzet te geven tot therapeutische vooruitgang op gebieden waar de behoeften voor het grootste deel nog niet gedekt en moeilijk te behandelen zijn, zoals gastro-intestinale, hematologische, pancreas- en pediatrische kankers.

De R&D-programma’s van Servier op het gebied van oncologie richten zich op twee veelbelovende gebieden: immuno-oncologie en apoptose. De eerste bestaat erin het immuunsysteem van de patiënt te stimuleren tegen kankercellen, bijvoorbeeld door middel van antilichamen (monoklonale of bispecifieke), die een gerichte reactie van het lichaam opwekken tegen een agressie, met het oog op de bescherming ervan. De overname van Symphogen, een Deens bedrijf dat gespecialiseerd is in monoklonale antilichamen, versterkt de expertise van Servier op dit gebied. Het tweede, apoptose, is een natuurlijk mechanisme van geprogrammeerde celdood waartegen kanker bepaalde cellen resistent maakt. De therapeutische aanpak van Servier bestaat er dus in doelmoleculen te ontwikkelen om de capaciteit van kankercellen om door apoptose af te sterven, te herstellen.

IMMUUN-INFLAMMATIE

Immuunontstekingsziekten worden gekenmerkt door een onaangepaste reactie van het immuunsysteem die zich tegen het eigen weefsel van de patiënt keert. Servier concentreert zijn onderzoeks- en ontwikkelingsinspanningen op drie auto-immuunziekten waarvoor een grote medische behoefte bestaat: systemische lupus erythematosus, sclerodermie en de ziekte van Sjögren.

CARDIO-METABOLISME

4e
Servier is de 4e grootste cardiologiegroep ter wereld*.

Hart- en vaatziekten zijn de belangrijkste doodsoorzaak in de wereld. Servier is al meer dan 60 jaar betrokken bij de behandeling van deze ziekten en heeft een erkende expertise verworven. Servier is ook al vele jaren betrokken bij de strijd tegen diabetes, een complexe en progressieve ziekte die wereldwijd 422 miljoen mensen treft.

In cardiometabolisme ligt de klemtoon op LCM-innovatie (life cycle management) om de geneesmiddelen van de Groep en zijn knowhow te valoriseren op het gebied van incrementele innovatie, met name in de ontwikkeling van Single Pill Combinations, geneesmiddelen die in één enkele tablet worden gecombineerd. Door de behandeling te vereenvoudigen, bevorderen deze SPC’s een betere therapietrouw.

  • IQVIA, Analytics Link / 74 landen wereldwijd – MAT Q4-2022

NEUROWETENSCHAPPEN

Op het gebied van de neurowetenschappen spitst Servier zijn onderzoek toe op neurodegeneratieve ziekten. Servier richt zich op proteïnopathieën, die worden gekenmerkt door een abnormale accumulatie van bepaalde proteïnen, zoals bij de ziekte van Parkinson of zeldzame ziekten zoals amyotrofe laterale sclerose.