Wat betekent MVO?

MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) omvat alle methodes die bedrijven toepassen om de principes van duurzame ontwikkeling te respecteren, d.w.z. om economisch rendabel te zijn,
een positief effect te hebben op de samenleving maar ook om meer respect te hebben voor het milieu.

Waarom aan MVO doen?

Dankzij MVO zullen bedrijven beter kunnen inspelen
op de uitdagingen waarmee ze geconfronteerd worden
(klimaat, vraag naar transparantie…). Een MVO -aanpak wordt beloond met betere algemene prestaties.

MVO bij Servier BeLux

Bij Servier BeLux zijn we ons bewust van het belang van MVO en hebben we aandacht voor onze ecologische voetafdruk.
Daarom willen we onze werkzaamheden verbeteren en onze medewerkers bewust maken van hun verantwoordelijkheden.