Servier lanceert, in samenwerking met de International Society of Hypertension (ISH) een nieuwe sensibiliseringscampagne gericht op het grote publiek «waaromdaarom» om te wijzen op het belang van het dagelijks innemen van de medicatie tegen hypertensie en het opvolgen van de adviezen van de arts.

Het aantal gevallen van hypertensie vermindert niet in België met 2,5 miljoen volwassenen1 met hypertensie waarvan de helft niet gediagnosticeerd. Volgens prognoses zullen 3 miljoen Belgen aan te hoge bloeddruk lijden in 20252. Bovendien is hypertensie de belangrijkste risicofactor voor een hartaanval of een beroerte. Andere complicaties zijn onder meer hartfalen, perifere vaatziekten, nierbeschadiging, dementie, retinale bloedingen en visuele stoornissen. In België is hypertensie verantwoordelijk voor 15.000 overlijdens per jaar3.

Hypertensie wordt ook wel de «stille moordenaar » genoemd omdat er meestal geen symptomen zijn, maar hypertensie kan leiden tot ernstige cardiovasculaire ziektes en is de belangrijkste doodsoorzaak ter wereld. Een eenvoudige bloeddrukcontrole is het enige middel om te weten of iemand hypertensie heeft. “Meten is weten”. 

«Therapietrouw» kan worden gedefinieerd als het vermogen van de patiënt om het advies en de instructies van de arts volledig en nauwkeurig op te volgen. Hoewel therapietrouw een sleutelrol speelt bij de behandeling van elk type ziekte wordt die vaak over het hoofd gezien.

Mensen die voor hypertensie worden behandeld, stoppen met hun behandeling of vergeten de medicatie elke dag in te nemen vooral in de maanden na het begin van de behandeling. Dit gebrek aan therapietrouw leidt tot een verminderde normalisering van de bloeddruk met mogelijk zeer belangrijke en ernstige gevolgen, waaronder een verhoogd risico op cardiovasculaire incidenten zoals een hartaanval of beroerte. Met bovendien nadelige economische  gevolgen voor de maatschappij ten gevolge  van ziekenhuisopnames of  bijkomende behandelingen4.

De meeste patiënten hebben meer dan één medicijn nodig om hun hoge bloeddruk onder controle te houden. Hoe meer medicatie moet ingenomen worden, hoe groter het risico op niet-naleving. Een behandeling met 1 pil kan een oplossing zijn om de therapietrouw te verbeteren, naast het voorlichten van de patiënten over de aandoening, het doel van de behandeling en de gevolgen van een gebrek aan therapietrouw. Tijdens de Covid-19 pandemie, werd er vastgesteld dat het stopzetten van de behandeling door mensen met chronische ziekten zoals hypertensie aanzienlijk is toegenomen. In Europa hebben bijna 10% van deze mensen hun behandeling stopgezet tijdens de maanden waarin de pandemie op haar hoogtepunt was5.

Over de campagne «waaromdaarom»

De derde editie van de campagne « waaromdaarom » wijst op het belang van het trouw opvolgen van de therapie in het kader van een behandeling tegen hypertensie en legt de nadruk op het meten van de bloeddruk en regelmatige opvolging bij een arts. De medicatie tegen hypertensie moet elke dag worden ingenomen. De medicatie trouw innemen en de instructies van de arts opvolgen, behoren tot de belangrijkste manieren om ervoor te zorgen dat de behandeling de bloeddruk op lange termijn effectief onder controle houdt en mensen beschermt tegen het risico op cardiovasculaire incidenten.

  1. Brochure ‘De week van het hart 2014’ van de Belgische Cardiologische Liga
  2. Kearney PM, Whelton M, Reynolds K et al. Globale impact van hypertensie: Analyse van wereldwijde data; Lancet 2005; 365 (9455): 217-23.
  3. Gezondheidsenquête via interview, Belgische Synthese 2004, Institut Scientifique de Santé Publique : IPH/EPI reportsn2006-036
  4. Bohm M et al. Am Heart J. 2013; 166: 306-314.e7
  5. Carenity rapport Covid en patient 30 april 2020